Biologické mikro vibrace – nepostradatelný zdroj pro život a zdraví

Dlouhou dobu byly vibrace považovány za škodlivé. Mnoho lidí si je až příliš dobře vědomo syndromu vibrací. Na druhou stranu existují dlouho známé vibromasážní přístroje, o nichž se věřilo, že je lze používat pouze u zdravých lidí, a to jen po krátkou dobu. Studie vědců z počátku 21. století tuto domněnku nejen vyvrátily, ale také prokázaly, že mikrovibrace nejenže organismu neškodí, ale jsou pro život mnohobuněčných organismů vlastně nepostradatelné. Mikrovibrace jsou stejně jako teplo jedním z nejdůležitějších zdrojů všech teplokrevných živočichů.

Typ Amplitudy, mm Frekvence, Hz
Vibrace 0,1-10 0,1–100 000
Biologické mikrovibrace 0,0001-0,05 0,1-10

Teplo je nezbytné pro mezimolekulární interakce, zatímco mikrovibrace jsou nutné pro buněčné interakce. Mikrovibrace v tkáni lidského těla vznikají při kontrakci pouhé jedné svalové buňky. Miliardy svalových buněk se pravidelně stahují, čímž tkáni poskytují potřebné mikrovibrace. Během kontrakce svalová buňka spotřebovává uloženou biochemickou energii. V důsledku toho vzniká nedostatek mikrovibrací v organismu. Anatomická stavba člověka a zvířat je překvapivě dobře přizpůsobena racionálnímu vytváření a přenosu mikrovibrací způsobených svalovou činností.

Biologická mikro vibrace má dlouhou lékařskou historii

Už za dob Hippokrata si medicína byla vědoma pozitivního vlivu zvířat na různá onemocnění. Jízda na koni bez sedla, přikládání vrnící kočky na nemocné místo a další metody využívající zvířata k léčbě závažných onemocnění se používaly již ve starověku. Tehdy ještě nikdo netušil, že hlavním léčebným faktorem jsou mikrovibrace přenášené na lidské tkáně přímo při kontaktu se zvířetem.

Objev 21. století

Lékařská věda již dlouho ví o mikrovibracích vznikajících při svalovém napětí. V souvislosti s tímto jevem napsal známý vědec Nikolaj Arinčin, že „sval je periferní srdce“. Z tohoto poznatku vychází kondiční trénink a dechová cvičení. Objev učiněný na počátku 21. století prokázal, že některé svalové buňky se stahují nepřetržitě, tj. i v době plného klidu, a vytvářejí tak základ pro mikrovibrace.

Tělo využívá mikrovibrační energii k následujícím účelům:
– Simulace lymfatické drenáže tkání přes chlopně lymfatických cév;
– Zajištění cirkulace krve přes žilní chlopně;
– Transport imunitních buněk do tkání a odstraňování odumřelých buněk;
– Zajištění rekonstrukce buněčné struktury během regeneračních procesů;
– Přivádění primárních kmenových buněk z kostní dřeně do oběhu*.

Původ biologického mikrovibračního deficitu

Nízká základní úroveň mikrovibrací, zejména během spánku, blokuje vlastní ozdravné a revitalizační procesy těla. Nedostatek mikrovibrací může být celkový nebo pouze místní. Příčiny mikrovibračního deficitu jsou různé. Mohou být způsobeny vyčerpáním energetických zdrojů v buňkách nebo jakýmikoli problémy týkajícími se přenosu nervových impulzů, například z důvodu otoku v oblasti páteře.

Biologické mikrovibrace jsou generovány:
– kontrakcí svalových buněk;
– vibracemi hlasivek způsobenými prouděním vzduchu.

V oblasti akustických frekvencí (tj. 20-10 000 Hz) je nedostatek mikrovibrací, což je pravděpodobně důvod, proč novorozené dítě tak hlasitě pláče. Svalová tkáň si sama zajišťuje mikrovibrace a tím je také přenáší do přilehlých orgánů. Pokud se však svalové buňky vyčerpají nebo dojde k narušení přenosu nervových drah, vytvoří se začarovaný kruh, který organismus bez pomoci zvenčí jen velmi těžko přeruší.

Kompenzace nedostatku biologických mikro vibrací

Přístroje, které pomáhají kompenzovat mikrovibrační nedostatek tkání, byly vyvinuty již dlouho před objevením základní hodnoty lidských mikro vibrací a nazývají se fonoterapeutické přístroje. Mikro vibrace generované těmito přístroji pronikají do všech orgánů a tkání až do hloubky 10 cm, a to díky speciální konstrukci měničů, tj. vibrofonů.

Proces léčebného působení, který kompenzuje biologický mikrovibrační deficit, se nazývá mikrovibrační terapie nebo fonoterapie. Konstrukce fonoterapeutických přístrojů je patentována. Přístroje jsou vyráběny pod ochrannou známkou „Vitafon“, což je latinský výraz pro „zvuky života“. Mikrovibrace se jen obtížně šíří vzduchem, proto byly vibrofony přístrojů speciálně navrženy tak, aby se těsně přichytily na kůži ve všech oblastech těla. Přístroje využívají neustále se měnící frekvenci mikrovibrací, která zajišťuje požadovanou amplitudu mikrovibrací v celém rozsahu biologických frekvencí.

*Upozorňujeme, že účinky léčby jsou založeny na individuálních zkušenostech. Nemůžeme zaručit stejné výsledky u všech uživatelů terapie Vitafon. Abychom zajistili co nejlepší služby pacientům, nabízíme možnost bezpodmínečného vrácení přístroje do 30 dnů v případě, že se nedostaví pozitivní výsledky léčby.

Biologické mikrovibrace – nepostradatelný zdroj pro život a zdraví

Dlouhou dobu byly vibrace považovány za škodlivé. Mnoho lidí si je až příliš dobře vědomo syndromu vibrací. Na druhou stranu existují dlouho známé vibromasážní přístroje, o nichž se věřilo, že je lze používat pouze u zdravých lidí, a to jen po krátkou dobu. Studie vědců z počátku 21. století tuto domněnku nejen vyvrátily, ale také prokázaly, že mikrovibrace nejenže organismu neškodí, ale jsou pro život mnohobuněčných organismů vlastně nepostradatelné. Mikrovibrace jsou stejně jako teplo jedním z nejdůležitějších zdrojů všech teplokrevných živočichů.

Typ Amplitudy, mm Frekvence, Hz
Vibrace 0,1-10 0,1–100 000
Biologické mikrovibrace 0,0001-0,05 0,1-10

Teplo je nezbytné pro mezimolekulární interakce, zatímco mikrovibrace jsou nutné pro buněčné interakce. Mikrovibrace v tkáni lidského těla vznikají při kontrakci pouhé jedné svalové buňky. Miliardy svalových buněk se pravidelně stahují, čímž tkáni poskytují potřebné mikrovibrace. Během kontrakce svalová buňka spotřebovává uloženou biochemickou energii. V důsledku toho vzniká nedostatek mikrovibrací v organismu. Anatomická stavba člověka a zvířat je překvapivě dobře přizpůsobena racionálnímu vytváření a přenosu mikrovibrací způsobených svalovou činností.

Biologická mikrovibrace má dlouhou lékařskou historii

Už za dob Hippokrata si medicína byla vědoma pozitivního vlivu zvířat na různá onemocnění. Jízda na koni bez sedla, přikládání vrnící kočky na nemocné místo a další metody využívající zvířata k léčbě závažných onemocnění se používaly již ve starověku. Tehdy ještě nikdo netušil, že hlavním léčebným faktorem jsou mikrovibrace přenášené na lidské tkáně přímo při kontaktu se zvířetem.

Objev 21. století

Lékařská věda již dlouho ví o mikrovibracích vznikajících při svalovém napětí. V souvislosti s tímto jevem napsal známý vědec Nikolaj Arinčin, že „sval je periferní srdce“. Z tohoto poznatku vychází kondiční trénink a dechová cvičení. Objev učiněný na počátku 21. století prokázal, že některé svalové buňky se stahují nepřetržitě, tj. i v době plného klidu, a vytvářejí tak základ pro mikrovibrace.

Tělo využívá mikrovibrační energii k následujícím účelům:
– Simulace lymfatické drenáže tkání přes chlopně lymfatických cév;
– Zajištění cirkulace krve přes žilní chlopně;
– Transport imunitních buněk do tkání a odstraňování odumřelých buněk;
– Zajištění rekonstrukce buněčné struktury během regeneračních procesů;
– Přivádění primárních kmenových buněk z kostní dřeně do oběhu*.

Původ biologického mikrovibračního deficitu

Nízká základní úroveň mikrovibrací, zejména během spánku, blokuje vlastní ozdravné a revitalizační procesy těla. Nedostatek mikrovibrací může být celkový nebo pouze místní. Příčiny mikrovibračního deficitu jsou různé. Mohou být způsobeny vyčerpáním energetických zdrojů v buňkách nebo jakýmikoli problémy týkajícími se přenosu nervových impulzů, například z důvodu otoku v oblasti páteře.

Biologické mikrovibrace jsou generovány:
– kontrakcí svalových buněk;
– vibracemi hlasivek způsobenými prouděním vzduchu.

V oblasti akustických frekvencí (tj. 20-10 000 Hz) je nedostatek mikrovibrací, což je pravděpodobně důvod, proč novorozené dítě tak hlasitě pláče. Svalová tkáň si sama zajišťuje mikrovibrace a tím je také přenáší do přilehlých orgánů. Pokud se však svalové buňky vyčerpají nebo dojde k narušení přenosu nervových drah, vytvoří se začarovaný kruh, který organismus bez pomoci zvenčí jen velmi těžko přeruší.

Kompenzace nedostatku biologických mikrovibrací

Přístroje, které pomáhají kompenzovat mikrovibrační nedostatek tkání, byly vyvinuty již dlouho před objevením základní hodnoty lidských mikrovibrací a nazývají se fonoterapeutické přístroje. Mikrovibrace generované těmito přístroji pronikají do všech orgánů a tkání až do hloubky 10 cm, a to díky speciální konstrukci měničů, tj. vibrofonů.

Proces léčebného působení, který kompenzuje biologický mikrovibrační deficit, se nazývá mikrovibrační terapie nebo fonoterapie. Konstrukce fonoterapeutických přístrojů je patentována. Přístroje jsou vyráběny pod ochrannou známkou „Vitafon“, což je latinský výraz pro „zvuky života“. Mikrovibrace se jen obtížně šíří vzduchem, proto byly vibrofony přístrojů speciálně navrženy tak, aby se těsně přichytily na kůži ve všech oblastech těla. Přístroje využívají neustále se měnící frekvenci mikrovibrací, která zajišťuje požadovanou amplitudu mikrovibrací v celém rozsahu biologických frekvencí.

*Upozorňujeme, že účinky léčby jsou založeny na individuálních zkušenostech. Nemůžeme zaručit stejné výsledky u všech uživatelů terapie Vitafon. Abychom zajistili co nejlepší služby pacientům, nabízíme možnost bezpodmínečného vrácení přístroje do 30 dnů v případě, že se nedostaví pozitivní výsledky léčby.

Seznam vědeckých referencí

[1] „An assessment of analgesic effects of microvibrational(vibroacoustic) therapy in treating pains of umbosacral spine in office workers“. Dr. med. Prof. Aleksander Sieroń, Dr. med. Prof. Zbigniew Śliwińki, Dr. med. Marlena Drężewska. Fizjoterapia Polska [Physiotherapy in Poland], Nr. 3/2013: 8-13.

[2] „Research of the efficiency of microvibrational(vibroacoustic) treatment method for the complex therapy for patients with prostate gland hyperplasia“. Sergej Petrow, Nikolaj Lewkowskij, Anatolij Kurtow, Sergej Lewkowskij. Complementary and Alternative Medicine in Science, Nr. 1/2013, Volumen 1.

[3] „Evaluation of the effectiveness of combined magnetostimulation and microvibrational(vibroacoustic) therapy treatment in low back pain and range of motion of the lumbar spine in professional drivers with low-back pain“. Monika Mucha – Janata, Zbigniew Śliwiński, Romualda Mucha, Jan Budziosz und Aleksander Sieroń. Medycyna Sportowa [Sportmedizin], Nr. 3/2013, Volumen 29.

[4] „Evaluation of the effectiveness of microvibrational(vibroacoustic) therapy treatment of patients with so-called „heel spur“. A preliminary report“. Adam Łukasiak, Monika Krystosiak, Mgr. Patrycja Widłak, Marta Woldańska-Okońska. Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja [Orhopedie. Traumathologie. Rehabilitation], Nr. 1/ 2013, Volumen 15.

[5] „The use of microvibrational(vibroacoustic) therapy in patients after surgical treatment of Dupuytren’s contracture“. Magdalena Stępień, Paweł Piątkowski und Robert Rokicki. Fizjoterapia Polska [Physiotherapie in Polen], Nr. 4/ 2012, Volumen 12.

[6] „Evaluation of therapeutic results of treatment of pain in the lumbar spine using microvibrations“. Mgr. Patrycja Mrozek. Medical University in Lodz, Faculty of Military Medicine, Department of Physiotherapy.

[7] „Microvibrational(vibroacoustic) treatment in surgery, traumatology and orthopedics“. Member of the International Union SICOT, Dr. med. Prof. A.G. Bainduraschwili. Postgraduate Medical Academy in Saint Petersburg.

[8] „Microvibrational therapy using the Vitafon device in complex wrist fractures“. Dr. med. L.A. Rodomanowa, D.G. Nakonechny. Russian R.R. Wreden-Research Institute for Traumatology and Orthopedics. Proceedings of the Fourth International Conference „Vibroacoustics in Medicine“ – St. Petersburg: Vita Nova, 2007. – 113. ISBN 978-5-93898-139-3

[9] „Microvibrational therapy in rehabilitation of children with DPM“. Member of the International Union SICOT, Dr. med. Prof. A.G. Bainduraschwili, Dr. med. W.M. Kenis. G.I. Turner-Research Institute for Pediatric Orthopedics in Saint Petersburg; Faculty of Pediatric Orthopedics and Traumatology in Postgraduate Medical Academy.

[10] „Efficiency of Vitafon device in increase of physical fitness in professional athletes“. Dr. med. L.I. Shewnertschuk. Sport Academy for Olympic team in Saint Petersburg, Nr. 2.

[11] „Clinical evaluation of Vitafon device“. Dr. med. B.I. Oreschkow. G.I. Turner-Research Institute for Pediatric Orthopedics in Saint Petersburg.

[12] „Investigation of  the effectivness of microvibrational therapy in prophylaxis of influenza and other airborne flu-like diseases“. Dr. med. Doz. A.J. Kowelenow. S.M. Kirow-Military Medical Academy (Saint Petersburg).

[13] „Biomechanical foundations for increased penetration of stem cells from the bone marrow to blood by microvibrational treatment of the spine“. Dr. med. Prof. A.N. Schutko. Central Research Institute of Radiology (Saint Petersburg).

[14] „Microvibrational therapy in holistic treatment of hypertension“. Dr. med. A.G. Obriesan. Clinical Research Institute the Moscow Region.

[1] „An assessment of analgesic effects of microvibrational(vibroacoustic) therapy in treating pains of umbosacral spine in office workers“. Dr. med. Prof. Aleksander Sieroń, Dr. med. Prof. Zbigniew Śliwińki, Dr. med. Marlena Drężewska. Fizjoterapia Polska [Physiotherapy in Poland], Nr. 3/2013: 8-13.

[2] „Research of the efficiency of microvibrational(vibroacoustic) treatment method for the complex therapy for patients with prostate gland hyperplasia“. Sergej Petrow, Nikolaj Lewkowskij, Anatolij Kurtow, Sergej Lewkowskij. Complementary and Alternative Medicine in Science, Nr. 1/2013, Volumen 1.

[3] „Evaluation of the effectiveness of combined magnetostimulation and microvibrational(vibroacoustic) therapy treatment in low back pain and range of motion of the lumbar spine in professional drivers with low-back pain“. Monika Mucha – Janata, Zbigniew Śliwiński, Romualda Mucha, Jan Budziosz und Aleksander Sieroń. Medycyna Sportowa [Sportmedizin], Nr. 3/2013, Volumen 29.

[4] „Evaluation of the effectiveness of microvibrational(vibroacoustic) therapy treatment of patients with so-called „heel spur“. A preliminary report“. Adam Łukasiak, Monika Krystosiak, Mgr. Patrycja Widłak, Marta Woldańska-Okońska. Ortopedia. Traumatologia. Rehabilitacja [Orhopedie. Traumathologie. Rehabilitation], Nr. 1/ 2013, Volumen 15.

[5] „The use of microvibrational(vibroacoustic) therapy in patients after surgical treatment of Dupuytren’s contracture“. Magdalena Stępień, Paweł Piątkowski und Robert Rokicki. Fizjoterapia Polska [Physiotherapie in Polen], Nr. 4/ 2012, Volumen 12.

[6] „Evaluation of therapeutic results of treatment of pain in the lumbar spine using microvibrations“. Mgr. Patrycja Mrozek. Medical University in Lodz, Faculty of Military Medicine, Department of Physiotherapy.

[7] „Microvibrational(vibroacoustic) treatment in surgery, traumatology and orthopedics“. Member of the International Union SICOT, Dr. med. Prof. A.G. Bainduraschwili. Postgraduate Medical Academy in Saint Petersburg.

[8] „Microvibrational therapy using the Vitafon device in complex wrist fractures“. Dr. med. L.A. Rodomanowa, D.G. Nakonechny. Russian R.R. Wreden-Research Institute for Traumatology and Orthopedics. Proceedings of the Fourth International Conference „Vibroacoustics in Medicine“ – St. Petersburg: Vita Nova, 2007. – 113. ISBN 978-5-93898-139-3

[9] „Microvibrational therapy in rehabilitation of children with DPM“. Member of the International Union SICOT, Dr. med. Prof. A.G. Bainduraschwili, Dr. med. W.M. Kenis. G.I. Turner-Research Institute for Pediatric Orthopedics in Saint Petersburg; Faculty of Pediatric Orthopedics and Traumatology in Postgraduate Medical Academy.

[10] „Efficiency of Vitafon device in increase of physical fitness in professional athletes“. Dr. med. L.I. Shewnertschuk. Sport Academy for Olympic team in Saint Petersburg, Nr. 2.

[11] „Clinical evaluation of Vitafon device“. Dr. med. B.I. Oreschkow. G.I. Turner-Research Institute for Pediatric Orthopedics in Saint Petersburg.

[12] „Investigation of  the effectivness of microvibrational therapy in prophylaxis of influenza and other airborne flu-like diseases“. Dr. med. Doz. A.J. Kowelenow. S.M. Kirow-Military Medical Academy (Saint Petersburg).

[13] „Biomechanical foundations for increased penetration of stem cells from the bone marrow to blood by microvibrational treatment of the spine“. Dr. med. Prof. A.N. Schutko. Central Research Institute of Radiology (Saint Petersburg).

[14] „Microvibrational therapy in holistic treatment of hypertension“. Dr. med. A.G. Obriesan. Clinical Research Institute the Moscow Region.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]